Inner Banner

DATECS DPP-450

DATECS DPP-450 เป็นเครื่องพิมพ์แบบพกพา ESC/POS และฉลากความร้อน เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีกลไกการพิมพ์กว้างสูงสุด 4 นิ้ว เหมาะสมกับการใช้งานพิมพ์ฉลาก, บาร์โค๊ด ,โลโก้ และอีกหลายๆอย่าง ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องพกพาเคลื่อนที่ ยังมีอีกหลายคุณสมบัติที่สามารถใช้งานกับแอพพิเคชั่นได้หลากหลาย ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว

Product Description :

DPP-450 สามารถพิมพ์ข้อความหรือกราฟิกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า สามารถพิมพ์ได้ทั้งฉลาก, บาร์โค๊ด , โลโก้ ฯลฯ

Categories : ,
TAG: DATECS

RELATED PRODUCTS