Inner Banner

ZEBRA MC3200

เครื่องสแกนบาร์โค๊ดแบบด้ามจับ รุ่น ZEBRA MC3200  ถูกออกแบบมาให้มีด้ามจับมากับตัวเครื่องสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล้วสะดวกและรวดเร็ว มีขนาดความกว้างหน้าจอ (320 x 320) display รองรับระบบปฏิบัติการ ANDROID JELLY BEAN และ MICROSOFT EMBEDDED 7 การประมวลผลแบบ Dual 1 GHz หน่วยความจำ 512 MB RAM หรือ 4 GB หน่วยความจำ Flash และได้ถึง 32 GB ผู้ใช้งานสามารถเลือกคุณสมบัติให้ตรงต่อการใช้งานได้ อ่านบาร์โค๊ดได้ทั้งแบบ 1D หรือ 2D เหมาะใช้งานด้านการขนส่ง, โลจิสติส์ , ตรวจนับสต๊อกสินค้าหรืองานด้านไปรษณีย์ 

Product Description :

RELATED PRODUCTS