FLEET MANAGEMENT FOR TRANSPORTATION AND LOGISTICS

การจัดการยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเป็นตัวบ่งชี้ติดตามการจัดส่งสินค้าสามารถทราบสถานะการขนส่งได้ทุกที่ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังในการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ด้วยเทคโนโลยีมือถือที่ทันสมัย Logicode รวมกับแอพพลิเคชั่นคู่ค้าช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับไดรเวอร์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา และซ่อมแซมและบำรุงรักษาและติดตามผลการขับขี่ของผู้ใช้งานและสมรรถนะของรถ