FULL SERVICE SOLUTIONS FOR DSD ROUTE ACCOUNTING

ด้วยการรวมคอมพิวเตอร์มือถือ Logicode ไว้กับแอปพลิเคชันและเครื่องพิมพ์มือถือจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมโซลูชันการทำบัญชีของ Logicode เต็มรูปแบบช่วยให้พนักงานจัดส่งสินค้าจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและจัดการสินค้าคงคลังในขณะมีการเข้าและออกของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบคุณจะสามารถติดตามสินค้าจากการจัดส่งไปยังแผนกซ่อมบำรุงในสถานที่ต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความปลอดภัย ลดช่วงเวลาดาวน์ไทม์ และดูแลเรื่องของการบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น