PUT-AWAY AND REPLENISHMENT

ด้วยเทคโนโลยีเครื่องสแกนบาร์โค๊ดที่สามารถช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในการสแกนพาเลทตรวจสอบเส้นทางของการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือตำแหน่งของสินค้าหรือการจัดเก็บสินค้าที่เร็วที่สุดซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมสามารถใช้งานคู่กับระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ของคุณได้ด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในมือของผู้ปฏิบัติงานของคุณและติดตั้งกับรถยกของพวกเขาสามารถช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์ของการย้ายหรือจัดเก็บสินค้าหรือการเพิ่มเติมการสั่งซื้อสินค้าให้มีความคล่องแคล่วและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าและดีกว่าจัดการความเสี่ยงของการจัดการคลังสินค้าแบบไม่มีตำแหน่งการวาง