Inner Banner

DATECS DPP-450

เครื่องปริ้นใบเสร็จ รุ่น DPP-450 คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา ESC/POS และฉลากความร้อน เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีกลไกการพิมพ์กว้างสูงสุด 4 นิ้ว เหมาะสมกับการใช้งานพิมพ์ฉลาก ,บาร์โค้ด, โลโก้ และอีกหลายๆ อย่าง

Product Description :

DPP-450 สามารถพิมพ์ข้อความหรือกราฟิกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า สามารถพิมพ์ได้ทั้งฉลาก, บาร์โค๊ด , โลโก้ ฯลฯ

RELATED PRODUCTS