Inner Banner

ZEBRA ZD220

          เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZEBRA ZD220 มาแทน GC420T ระบบการพิมพ์รองรับ 2 ระบบ แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer), แบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) รองรับหน้ากว้างในการพิมพ์ 4.09 นิ้ว/104 มิลลิเมตร ความละเอียดในการพิมพ์ 203 DPI ความเร็วในการพิมพ์ 127 มิลลิเมตร/วินาที รองรับความยาวของหมึกริบบอน 74 เมตร รองรับขนาดแกนหมึกริบบอน 0.5 นิ้ว เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ธุรกิจที่ต้องการประสิทธิภาพและความเร็ว โดยเฉพาะงานด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และร้านค้าปลีกได้เป็นอย่างดี **ใช้กับ ริบบอนขนาด 110mm X 74M แกน 0.5 นิ้ว

Product Description :

          เครื่องพิมพ์ขนาด 4 นิ้ว พิมพ์ฉลากได้อย่างรวดเร็วสูงสุด 4 นิ้วต่อวินาที หน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คุณจัดเก็บแบบอักษร และกราฟิกได้มากขึ้น ไฟ LED เดียว และปุ่มเดียวสำหรับป้อน / หยุดชั่วคราว ทำให้ใช้งานและระบุสถานะเครื่องพิมพ์ได้ง่าย   เลือกจากรุ่นการถ่ายเทความร้อนโดยตรงหรือการถ่ายเทความร้อน และเพิ่มเครื่องลอกฉลากที่ติดตั้งมาจากโรงงาน    ZD220 มีชุดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Print DNA หลักซึ่งขับเคลื่อนโดย Link-OS® Basic เพื่อมอบประสบการณ์การพิมพ์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้

ข้อมูลจำเพาะ 
  ลักษณะทางกายภาพ   ขนาดเครื่องพิมพ์ – แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer)
 10.5 นิ้ว  x  7.75 นิ้ว  x  7.5 นิ้ว  (ยาว x กว้าง x สูง)
 267 มิลลิเมตร x 197 มิลลิเมตร  x 191 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x สูง)
– แบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) 
 8.6 นิ้ว  x  6.9 นิ้ว  x  5.9 นิ้ว  (ยาว x กว้าง x สูง)
 220 มิลลิเมตร x 176 มิลลิเมตร  x 151 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x สูง)
  น้ำหนัก  1.1 กิโลกรัม
  ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์   ความละเอียด  203 dpi/8 dots per mm
  หน่วยความจำ  256 MB Flash; 128 MB SDRAM
  ความกว้างการพิมพ์สูงสุด  4.09 นิ้ว /104 มิลลิเมตร
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด  4 นิ้ว /102 มิลลิเมตร ต่อ วินาที
  ลักษณะฉลากและริบบอน   ความยาวฉลากสูงสุด  39.0 นิ้ว / 991 มิลลิเมตร
  ความกว้างของฉลาก  1.00 นิ้ว /25.4 มิลลิเมตร to 4.4 นิ้ว /112 มิลลิเมตร
  ขนาดม้วนฉลาก  5.00 นิ้ว /127 มิลลิเมตร ที่แกน: 0.5 นิ้ว (12.7 มิลลิเมตร)
 1.0 นิ้ว / 25.4 มิลลิเมตร ที่แกน: 1.5 นิ้ว (38.1 มิลลิเมตร)
  ความหนาของฉลาก  0.003 นิ้ว (0.08 มิลลิเมตร) ต่ำสุด.; 0.0075 นิ้ว (0.1905   มิลลิเมตร)   สูงสุด. 
  ประเภทฉลาก  ม้วน, แผ่นพับ, ฉลากต่อเนื่องแบบมี และไม่มี Black mark, สายรัดข้อมูล
  ขนาดม้วนริบบอน  1.34 นิ้ว / 34 มิลลิเมตร (74 เมตร)
  ความยาวริบบอนสูงสุด  74 เมตร
  ความกว้างริบบอน  1.33 นิ้ว /33.8 มิลลิเมตร ~ 4.3 นิ้ว/109.2 มิลลิเมตร
  ขนาดแกนริบบอน  74 เมตร   0.5 นิ้ว/12.7 มิลลิเมตร

 

RELATED PRODUCTS