สาธารณสุข

ในสภาพแวดล้อมที่พบกับภาวะฉุกเฉินที่อาจคุกคามถึงชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา Logicode มีโซลูชันด้านการจัดการสินทรัพย์ด้านสุขภาพหรือค้นหาสิ่งที่ต้องการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หากต้องการนำไปใช้งานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาลการทำงานของเทคโนโลยีของเราทำงานโดยการวางแท็ก RFID สามารถทราบถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือการส่งข้อมูลรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานในโรงพยาบาลรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ป่วย ,รถเข็นคนพิการ , อุปกรณ์และอื่น ๆ ผู้ที่ใช้งาน RFID สามารถจะทราบตำแหน่งของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติขณะที่เคลื่อนย้ายให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในบริเวณที่อยู่ของแต่ละชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย