PACKING AND STAGING

โซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยี RFID ขั้นสูงจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำสูงสุดในขณะที่ปัจจัยรูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เราสามารถช่วยให้พนักงานของคุณประหยัดเวลาอันมีค่าระหว่างการบรรจุสินค้าหรือการจัดวางและการโหลดวัสดุอุปกรณ์สำหรับส่งออก เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าและผลักดันการเติบโตทางธุรกิจโดยมั่นใจว่าขั้นตอนทั้งหมดในคลังสินค้าของคุณได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องระหว่างการเชื่อมโยงคุณกับลูกค้าของคุณ