RECEIVING AND SORTATION

เทคโนโลยีมือถือ Logicode – รวมกับแอพพลิเคชันคู่ค้าของเรา – ช่วยให้คุณสามารถได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้โดยสื่อสารกับ Warehouse Management System (WMS) ของคุณและใช้ข้อมูล ASN และ GS1 เพื่อปรับรายละเอียดการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการจัดส่ง ด้วยความสามารถใหม่ ๆ เหล่านี้คุณสามารถตรวจสอบความสามารถในการรับวัตถุดิบทั้งเข้าและออก ลดการเกิดปัญหาการขาดแคลนของจำนวนสินค้าในคลังสินค้า