Distribution Operations

การจัดจำหน่าย

การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังตลาดเป้าหมายด้วยช่องทางต่างๆ อาจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นร่วมด้วย ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้าในรูปแบบใหม่และในเวลาที่สั้นลง ช่วยเป็นเครื่องมือที่ช่วยประมวลผลลดข้อผิดพลาดและยังสามารถสร้างความพึงพอใจในการบริการลูกค้าโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมืออัตโนมัติในระบบคลังสินค้าและการขนส่งของคุณ โซลูชั่นของเราให้บริการคุณด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณได้รับสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานและยังเหมาะกับสถานที่พร้อมด้วยเวลาที่เหมาะสม