Point of Sale Solutions

การเลือกระบบการชำระเงินหน้าร้าน หรือ Point-of-Sale ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า POS นั้น คือ การเก็บข้อมูลการขายและ ข้อมูลการจ่ายเงิน ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค๊ด การอ่าน แถบแม่เหล็ก หรือ หลายๆ เทคโนโลยีผสมกัน การใช้ระบบ Point of Sale นั้นสามารถที่จะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เพราะการบริการที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังจะสามารถขจัดปัญหาต่างๆ เช่น  POS สามารถที่จะลดเวลาการทำ Inventory การวิเคราะห์การขาย และ ลดงานที่ใช้กระดาษให้น้อยลง อีกด้วย