BLOOD TRANSFUSION VERIFICATION SOLUTIONS

หากปราศจากความคล่องตัวในการให้บริการจัดการติดตามและการยืนยัน เช่น การตรวจโรค, ผลเลือดหรือการจ่ายยา ให้กับผู้เข้ารับบริการด้านสุขภาพ Logicode แนะนำการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้ ลดขั้นตอนที่ใช้เวลานานและซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายได้ เช่น การถ่ายเลือดผิดให้ผู้ป่วยผิด, การจ่ายยาให้ผู้เข้ารับการรักษาผิดประเภท การติด Tag ช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดได้โดยใช้ฉลากบาร์โค๊ดติดกับผลตรวจเลือดหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับบริการได้ทันเวลาและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เมื่อติด Tagสามารถติดตามผลตรวจเลือดได้อย่างง่ายดาย การมองเห็นสินค้าคงคลัง
แบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้งานยังสามารถที่จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับการหมดอายุได้อีกด้วยเพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายที่บานปลาย การติด Tag สินค้าหรือวัตถุสิ่งของจึงช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด