MEDICATION ADMINISTRATION SOLUTIONS

หากปราศจากระบบบาร์โค๊ด ณ จุดบริการทางการแพทย์ ในการบริหารการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดย ปกติจะมีหลายขั้นตอนซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เวลาที่จะสามารถสร้างความผิดพลาดให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ทางด้านนี้ได้เท่านั้น ด้วยโซลูชั่นการบริหารระบบจ่ายยาของ Logicode พยาบาลสามารถสแกนบาร์โค๊ดบนสายรัดข้อมือของผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบประวัติหมายเลขคนไข้ในเวลาเสี้ยววินาที ทำให้ มั่นใจว่าคนไข้ได้รับยาที่ถูกต้องปริมาณที่ถูกต้องและตรงตามเวลาที่ถูกกำหนดไว้โดยแพทย์ผู้รักษา