โลจิสติกส์-การขนส่ง

ด้วยความสามารถในการจัดการเส้นทางสำหรับการดำเนินการขนส่งสินค้าของคุณ คุณสามารถใช้งานโปรแกรมการควบคุมเพื่อใช้หาเส้นทางที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลผ่านทางข้อความหรือเสียงเกี่ยวกับปลายทางการส่งสินค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่