RECEIVING AND SORTATION

เทคโนโลยีมือถือของเรา ร่วมกับโปรแกรมพันธมิตรของเราช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ กับการติดต่อสื่อสารกับระบบการจัดการคลังสินค้าของคุณ เพื่อจัดรายการสั่งซื้อและการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับจัดส่ง คุณสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าค่าคงคลังได้ ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี