Inner Banner

ริบบอนเรซิน

ผ้าหมึกถ่ายโอนความร้อนแบบ Pure Resin ทำมาจากเรซิ่นบริสุทธิ์ พวกเขาหลอมละลายที่วัสดุซึ่งถูกพิมพ์ส่งผลให้มีความทนทานมาก

 

Product Description :

  • เป็นผ้าหมึกที่ราคาแพงที่สุด
  • สำหรับใช้กับกระดาษสังเคราะห์
  • ทนทานที่สุดในประเภทผ้าหมึก
  • เหมาะสำหรับการติดฉลากและการใช้งานทางการแพทย์ สารเคมีสิ่งทอ หรือเสื้อผ้าสำเร็จรูป ฉลากยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น

RELATED PRODUCTS