Inner Banner

Who We Are

นับจากในปี 2542 เป็นต้นมา ลอจิคโค๊ดได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นหนึ่งในผู้รวบรวมโซลูชั่นชั้นนำของระบบ AIDC (Automatic Identification and Data Collection) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจึงก่อตั้งสำนักงานใหญ่ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์การทางธุรกิจในภูมิภาคนี้โดยนำเสนอโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรสำหรับสินค้าบาร์โค๊ดและระบบสื่อสารภายในองค์กรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลอจิคโค๊ดได้ก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้มากกว่าหนึ่งประเทศเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้กับลูกค้าทุกท่านเพราะเราคือผู้ให้บริการที่มีคุณภาพดังนั้นเราได้พัฒนาการใช้งานกับระบบบาร์โค๊ดระบบสื่อสารไร้สายและคอมพิวเตอร์พกพาที่มีคุณภาพและทำงานร่วมกับลูกค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ด้วยทีมงานและผู้เชี่ยวชาญของเราลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ระบบบาร์โค๊ดเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าทุกๆกลุ่มทั้งนี้ ลอจิคโค๊ดยังเป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าหลากหลายสาขาเช่น กลุ่มค้าปลีก , กลุ่มค้าส่ง, กลุ่มผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ, กลุ่มผู้ให้บริการในระบบขนส่ง, กลุ่มผู้ให้บริการทางด้านการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิค, กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆและหน่วยงานรัฐบาลเป็นต้น เรายังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆเพื่อก้าวตามการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและรักษามาตรฐานของการให้บริการที่ดีที่สุดตลอดไป

พันธกิจของเรา

เพื่อให้การบริการของเรามีคุณค่าสูงสุดและรักษามาตรฐานกับลูกค้าทุกๆท่านเราได้ผ่านช่วงที่ยากลำบากในการสร้างมาตรฐานต่างๆขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกกลุ่มเราไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาศักยภาพทางด้านต่างๆเพื่อก้าวทันและนำหน้าเทคโนโลยีในระบบบาร์โค๊ดโดยสามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กรในขณะที่มาตรฐานการให้บริการของเรายังคงมีคุณภาพสูงสุดไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือพันธกิจของเรา

ความเชี่ยวชาญของเรา

เรามีความมุ่งมั่นและรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าทุกๆท่านที่จะเป็นหนึ่งในด้านการบริการในวงการบาร์โค๊ดและการสื่อสารภายในองค์กรความเชี่ยวชาญและการสร้างสรรค์ในเชิงบวกมีส่วนช่วยให้ทีมงานของเราพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องความเป็นมืออาชีพคือนิยามของเราและการรักษาการยอมรับจากลูกค้าว่าเราเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการคือสิ่งที่เราจะรักษาไว้ตลอดไป

 

CONTACT US

LOGICODE (T) LTD.
โครงการ Nirvana@Work Kaset-Navamin Unit D4
343/7-8 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
T: +(66)02-106-5999
F: +(66)02-106-5998