Inner Banner

DATECS DPP-350

เครื่องปริ้นใบเสร็จ รุ่น  DPP-350 คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพาแบบมือถือ ESC/POS เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีกลไกการพิมพ์กว้าง 3 นิ้ว เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ต้องพกพา

Product Description :

RELATED PRODUCTS