Inner Banner

OPTICON M10

OPTICON M-10 barcode checker รูปแบบการผสมผสานที่ลงตัวในเรื่องของการดีไซน์ รวมถึงยังมีราคาที่ไม่แพงและมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ OPTICON M-10 นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมกับการสั่งซื้อผ่านทางแอพพลิเคชั่น, การอ่านบาร์โค๊ดผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ นอกจากนั้นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด OPTICON M-10 ยังสามารถอ่านเอกสารของธนาคารหรือไปรษณีย์ได้อีกด้วย

Product Description :

  • ชนิดหัวอ่าน  Omni directional 1D & 2D scanning
  • ระดับการป้องกัน IP41
  • โฮสต์ระบบการเชื่อมต่อ   Keyboard, RS-232 หรือ USB

RELATED PRODUCTS