Inner Banner

TSC T6000e Enterprise Industrial RFID Printers

T6000e มีจำหน่ายในรุ่น 4 นิ้วและ 6 นิ้ว ความสามารถของ T6000e RFID รวมถึงความสามารถในการเข้ารหัสและพิมพ์บนฉลากกระดาษ RFID มาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุดในการใช้ในงานสายพานการผลิต แบบ Carton , Pallet ซึ่งเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ยังสามารถเข้ารหัสและพิมพ์บน- แท็ก RFID โลหะที่ใช้กันทั่วไปในแอปพลิเคชันติดตามทรัพย์สิน โดยที่รายการที่ติดแท็กบนพื้นผิวที่เป็นโลหะ เช่น เซิร์ฟเวอร์ไอที , ตู้นิรภัย หรือถังแก๊ส

Product Description :

T6000e ตรวจสอบกระบวนการเข้ารหัส และพิมพ์ทับและพิมพ์ฉลาก RFID ใดๆ (หรือแท็ก) ใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ารหัสได้อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์ RFID สำหรับองค์กร T6000e จะบันทึกฉลาก RFID ทั้งหมดสำหรับกระบวนการเข้ารหัส เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามอัตราความสำเร็จและความล้มเหลวของฉลากได้อย่างแม่นยำ เพื่อความสะดวกในการรวมระบบ T6000e รองรับแท็ก RFID, ป้ายฝัง และแท็กบนโลหะแบรนด์หลักๆ ส่วนใหญ่

เครื่องพิมพ์ซีรีส์นี้มีความสามารถเพิ่มเติมในการอัพเกรดเป็นการตรวจสอบบาร์โค้ด 1D และ 2D เพื่อให้ได้ฉลากมาตรฐานอุตสาหกรรมที่แม่นยำ
อ่านง่าย และมีประสิทธิภาพที่แน่นอน

RELATED PRODUCTS