Inner Banner

WAX-RESIN RIBBON

ริบบอนบาร์โค้ด ชนิดถ่ายความร้อนแบบ Wax-Resin มีความทนทานกว่าริบบอนชนิด Wax ribbon barcode ดังนั้นแบบ Wax-Resin
จึงเหมาะกับการพิมพ์ Sticker barcode ที่มีความต้องการความทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดี

ข้อมูลสำคัญ

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฉลากถ่ายโอนความร้อนทั้งแบบมาตรฐานและทนฝนและแดด
  • พื้นที่พิมพ์ทนทานกว่าแว็กซ์ ทนทานต่อการใช้งานหนักเป็นครั้งคราว ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
  • ราคาระดับปานกลาง
  • เหมาะสำหรับบาร์โค้ด การจัดส่ง เภสัชภัณฑ์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ และฉลากบนชั้นวาง
  • เหมาะสำหรับอายุการใช้งานระยะกลาง/มาตรฐาน
  • ทนทานต่อการใช้งานภายในอาคาร ความชื้น การจับถือ รอยขีดข่วน การขีดข่วน แสงแดด และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิปานกลาง

Product Description :

RELATED PRODUCTS