Inner Banner

HONEYWELL EDA70

ScanPal EDA70
เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือแบบพกพา Honeywell ScanPal ™ EDA70 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย EDA70 รองรับระบบปฏิบัติการ Android 7 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการใช้งานด้านการขนส่ง ตรวจเช็คสินค้า สามารถอ่านบาร์โค๊ดได้ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน WIFI และประมวลข้อมูลแบบเรียลไทม์ การใช้งานถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์จะช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานานและให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่สะดวกสบายมากขึ้น

Product Description :

TAG: Mobility, Android Mobile Computer , EDA70

RELATED PRODUCTS