Inner Banner

TSC TTP-346MU

Product Description :

เครื่องพิมพ์ TSC TTP-346MU ใช้หัวพิมพ์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อมยังมีหน่วยประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นและมีความจำที่มากขึ้น ทำให้การพิมพ์บาร์โค๊ดมีคุณภาพสูงและยังพิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น TTP-346MU เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด ที่มีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีสุดในเครื่องพิมพ์ระดับกลาง ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบใหม่ร่วมกับหน่วยประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นและได้รับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ใช้เทคโนโลยี “Thermal Smart Control” โดยเครื่องพิมพ์จะคำนวณและติดตามระยะเวลาที่ในการใช้ความร้อนในการพิมพ์แต่ละพิกเซล เพื่อให้ได้ความคมชัดและชัดเจนในการพิมพ์ทุกครั้ง ให้ความละเอียดในการพิมพ์ 300 dpi และมีความเร็วในการพิมพ์ 10 นิ้วต่อวินาที

TAG:

RELATED PRODUCTS