Inner Banner

การบำรุงรักษา

ลอจิคโค๊ดมีบริการการรับประกันแบบครอบคลุมความเสียหายทุกกรณี (Comprehensive) นั่นทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาที่จะมากังวลกับผลที่ตามมาหากอุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายในทุกกรณีเพราะเราจะดูแลให้ท่านเองโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งค่าอะไหล่หรือค่าบริการท่านยังคงดำเนินธุรกิจของท่านต่อไปโดยไม่ติดขัดโปรดสอบถามบริการพิเศษนี้จากเรา